Polityka prywatności i cookies

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA

PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

 

(kontrahenci)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia    27    kwietnia    2016    roku    w   sprawie    ochrony    osób    fizycznych   w     związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy naszych klientów, potencjalnych klientów, naszych dostawców towarów i usług oraz potencjalnych dostawców towarów i usług (dalej: Kontrahent, Kontrahenci), iż:

1. Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych Kontrahentów

Administrator danych

osobowych :
Biuro Projektów Małgorzata Dobrowolska,
Tatrzańska 6e, 68-200 Zary:

Administrator danych osobowych:
  NIP:9281003703, t5el/fax 68 3630156,e-mail:biuroprojektow_md@wp.pl,

www.biuroprojektowmd.pl

 

Cele przetwarzaniadanych osobowych : złożenie oferty lub zapytania ofertowego
prowadzenie negocjacji
wykonanie umowy zawartej z Kontrahentem
realizacja naszych obowiązków przewidzianych prawem
Podstawy prawne obowiązek prawny
przetwarzania danych umowa
osobowych: zgoda Kontrahenta
nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych osobowych:

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania

ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

inne prawa określone w poniższych informacjach szczegółowych

Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych Kontrahentów

3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Kontrahenta będzie

Małgorzata Dobrowolska Biuro Projektów, NIP: 9281003703 (dalej: my).

Kontrahent może się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul.Tatrzanska 6e,, 68-200 Żary,

pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuroprojektow_md@wp.pl, mdobrow77@gmail.com

telefonicznie: + 48 68 363 01 56.

4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać dane osobowe Kontrahent w następujących celach:

 • składanie ofert świadczenia usług oferowanych przez nas, a w szczególności robót budowlanych oraz wynajmu rusztowań,
 • składanie zapytań ofertowych dotyczących dostaw towarów lub świadczenia usług,
 • zawieranie i realizacja łączącej nas umowy oraz świadczenie na rzecz Kontrahent oferowanych przez nas usług,
 • realizacja naszych obowiązków przewidzianych prawem, a w szczególności wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych oraz archiwizacja dokumentów,
 • ochrona naszych praw zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności dochodzenie należnych nam roszczeń w ramach stosownych postępowań,
 • przesyłanie informacji o prowadzonej przez nas działalności, przesyłanie newsletterów oraz prowadzenie marketingu w zakresie prawnie dozwolonym.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kontrahenta jest:

 • wiążąca nas umowa – w zakresie danych koniecznych do wykonania umowy,
 • przepis prawa – w zakresie danych koniecznych do wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych oraz dla celów archiwizacyjnych,
 • zgoda Kontrahenta na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie danych koniecznych do składania ofert świadczenia usług oraz zapytań ofertowych, a także przesyłania informacji o prowadzonej przez nas działalności, przesyłania newsletterów oraz prowadzenia marketingu w zakresie prawnie dozwolonym,
 • nasz uzasadniony interes – w zakresie danych koniecznych do ochrony naszych praw zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności dochodzenia należnych nam roszczeń w ramach stosownych postępowań.

5. okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane osobowe Kontrahenta wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, a w szczególności do czasu wykonania obowiązków wynikających z wiążącej nas umowy oraz przepisów prawa.

W szczególności informujemy, że będziemy przechowywać dane osobowe Kontrahenta do czasu:

 • zakończenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy,
 • wykonania wszystkich obowiązków wynikających z wiążącej nas umowy oraz zakończenia okresu archiwizacji wymaganej przepisami prawa,
 • zakończenia dochodzenia naszych praw zgodnie z przepisami prawa lub przedawnienia naszych roszczeń,
 • wycofania przez Kontrahenta zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać dane osobowe Kontrahenta:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT; takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie oraz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać dane osobowe w celu wykonania obowiązków wynikających z wiążącej nas umowy, np. sądom, urzędom, przeciwnikom procesowym.

7. Prawa Kontrahenta związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Kontrahentowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

– w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Kontrahenta przed jej wycofaniem; zgodę Kontrahent może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub e-mailowy;

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację Kontrahenta – w zakresie, w jakim przetwarzamy dane Kontrahenta na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; Kontrahent ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora, co uczynimy wyłącznie wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Kontrahentowi tylko odnośnie tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub zgody Kontrahenta;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8.  Cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika biuroprojektowmd.pl

umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony (np. uwierzytelniające)
umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej
umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do  zainteresowań.
W szczególności na biuroprojektowmd.pl można znaleźć pliki cookies z poniższych usług:

Google Analytics, Google Adwords

Użytkownik zawsze ma możliwość usunięcia plików cookies i/lub zablokowania ich zapamiętywania. Ustawienia takie oferuje każda przeglądarka internetowa.

9. Zbierane dane
Serwis zapamiętuje następujące informacje w celach statystycznych:

 • typu urządzenia
 • system operacyjny
 • rodzaj przeglądarki internetowej
 • rozdzielczość ekranU
 • adres IP

Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony.

10. Bezpieczeństwo danych osobowych

Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostarczane nam dane są chronione przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer).

Twoje prawa
Pamiętaj, że:

 • masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, napisz do nas.
 • masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;
 • masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej, skontaktuj się z nami.

© 2015 Biuro Projektów Małgorzata Dobrowolska

Log in with your credentials

Forgot your details?