Oferta

Projektowanie i doradztwo techniczne

Wykonamy dla Państwa kompletne projekty z branży sanitarnej, poczynając od domków jednorodzinnych, a na obiektach przemysłowych kończąc.

Oferowany zakres dokumentacji projektowej:

 • instalacje zimnej wody i ciepłej wody użytkowej,
 • instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej,
 • instalacje kanalizacji deszczowej oraz podciśnieniowego odwodnienia dachu,
 • instalacje gazu (średniego i niskiego ciśnienia ),
 • instalacje centralnego ogrzewania,
 • instalacje wentylacji mechanicznej min. z odzyskiem ciepła lub klimatyzacją,
 • instalacje przeciwpożarowe wewnętrzne hydrantowe
 • sieci i przyłącza wodociągowe i przeciwpożarowe ,
 • sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • sieci i przyłącza gazowe( stacje redukcyjno –pomiarowe średniego i wysokiego ciśnienia )
 • sieci i przyłącza ciepłownicze,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków i bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe
 • kotłownie gazowe, olejowe oraz na paliwa stałe i biomasę,
 • węzły cieplne, hydrofornie, przepompownie ścieków, itp.
  .

Na życzenie Inwestora, w jego imieniu, uzyskujemy niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane w procesie budowlanym.

Nadzory

Posiadając uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń, oferujemy usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie robót branży instalacyjnej.

Świadectwa energetyczne

Zgodnie  z  Dyrektywą  2002/91  Unii Europejskiej, od początku  2009 roku  każdy budynek w Polsce powinien posiadać tzw. Certyfikat Energetyczny czyli Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków. Niniejsza dyrektywa, nakazuje ocenić budynek z uwagi na zapotrzebowanie na energię całkowitą wykorzystywaną na wszystkie cele eksploatacyjne. Właściciele budynków oraz mieszkań, chcący je sprzedać, wynająć, lub otrzymać pozwolenie na użytkowanie powinni uzyskać dla swoich nieruchomości świadectwo energetyczne.

oferujemy wykonanie Świadectwa Energetycznego dla budynków:

 • wielorodzinnych
 • jednorodzinnych,
 • przemysłowych
 • biurowych, usługowych itp.

Kosztorysy

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem wszystkich prac kosztorysowych związanych z robotami budowlanymi.

Kosztorysujemy we wszystkich branżach – roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, elektryczne, zagospodarowanie terenu, sieci zewnętrzne, drogi, budowle specjalne.

Wykonujemy

·       kosztorys budowlany

który możemy podzielić na dwa podstawowe typy:

·        kosztorys inwestorski

– wykonany przez inwestora w celu określenia możliwości i opłacalności prac budowlanych,

·        kosztorys ofertowy

– wykonany przez wykonawcę w celu złożenia oferty inwestorowi.
Firma wykonuje również specyfikacje ogólne i techniczne wykonania i odbioru robót. Wszystkie prace budowlane opracowane przez naszą firmę są zgodne z polskimi przepisami i normami.

Kosztorysy

wykonywane są za pomocą programów komputerowych z uwzględnieniem aktualnych cen oraz przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.

kosztorys budowlany jest sporządzany na podstawie projektów budowlanych lub wykonawczych dostarczanych przez Zamawiającego oraz na podstawie przedmiarów lub obmiarów robót, które firma wykonuje na terenie budowy.

KONTAKT

Godziny pracy: 
Poniedziałek – Piątek
8:00-16:00

Informacje kontaktowe
Małgorzata Dobrowolska

Biuro Projektów
ul. Tatrzańska 6e
68-200 Żary
Nip 928-100-37-03

tel./fax 68 363 01 56
tel. 530 73 44 11
tel. 530 73 27 81

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

NASI PARTNERZY

© 2015 Biuro Projektów Małgorzata Dobrowolska

Log in with your credentials

Forgot your details?